Onderzoeksdiensten

Grenzen verleggen
Aicue levert onderzoeksdiensten om vooruitgang te stimuleren door kennis te bevorderen, praktische uitdagingen op te lossen en de toekomst van technologie vorm te geven.
Algoritme ontwerp
Onderzoek, ontwerp en analyse van nieuwe algoritmen.
Optimalisatie van algoritmen
Algoritmische optimalisatie voor specifieke gebruiksscenario's.
Transformatie van algoritmen
Realtime, parallelle en gedistribueerde algoritmen.
Realtimesoftware
Realtime algoritmen. Voorspelbaar systeemontwerp. Fouttolerantie in realtime omgevingen.
Signaalverwerking
Algoritmen voor digitale signaalverwerking (DSP). Adaptieve filtering. Tijd-frequentieanalyse.
Audioverwerking
Realtime audioverwerking.
Videoverwerking
Realtime videoverwerking.
Afbeelding verwerken
Objectdetectie en herkenning.